Odnotowano, iż Ubezpieczyciele zainkasowali  8,96 mld zł na czysto, oszczędzając na świadczeniach. Polska Izba Ubezpieczeń zakomunikowała, iż zyski netto dla ubezpieczycieli życiowych w 2013 r. wyniosły 2, 82 mld zł, co świadczy o spadku rdr o 4,8 %. W przypadku ubezpieczycieli majątkowych zauważa się zysk 6, 14 mld zł, co w ogólnym rozrachunku świadczy o wzroście rok do roku o 84,2%.Składka na rynku ubezpieczeń w 2013 roku to kwota rzędu 57, 86 mld zł, dając tym samym spadek rok do roku o 7,61%.

W zakresie odszkodowań i świadczeń wypłaconych klientom w ubiegłym roku zainkasowano razem 36, 79 mld zł, notując tym samym spadek o 7,91%. rdr.
Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC równa była 8,25 mld zł przy spadku o 5,6%. rdr, zaś składka z ubezpieczeń AC wyniosła 5,32 mld zł (spadek o 5,43%.)

W zakresie wyniku technicznego z ubezpieczeń OC zanotowano efekt ujemny, dający w 2013 r. 266 mln zł, przy 467 mln zł w roku 2012. Składka z ubezpieczeń majątkowych, poza komunikacyjnymi przekroczyła 13 mld zł, dając wynik o 9,6% wyższy, niż w roku ubiegłym. W przypadku składki z tytułu ubezpieczeń na życie odnotowano spadek o 14, 1% dający 31, 26 mld zł.