Polisa otwarta jest ofertą przeznaczoną dla firm, które wysyłają swoich pracowników w zagraniczne delegacje. Wykupując ubezpieczenie w wariancie BUSINESS, umowę ubezpieczenia można zawrzeć w formie imiennej (na 6 lub 12 miesięcy) albo bezimiennej (na 12 miesięcy). Pierwsza opcja jest odpowiednia przede wszystkim dla firm, w których przedstawicieli wyjeżdżających za granicę jest niewielu – dokument ubezpieczenia zawiera ich dane i tylko oni są upoważnieni do korzystania z polisy. Drugi wariant, a więc umowa bezimienna, będzie natomiast idealnym rozwiązaniem dla większych firm, w których wielu pracowników podróżuje służbowo. W wariancie tym z ubezpieczenia mogą korzystać wszyscy pracownicy – zgłoszenie z ich danymi (imiona i nazwiska daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania) oraz datami rozpoczęcia i zakończenia podróży można dostarczyć ubezpieczycielowi nawet w dniu wyjazdu.