Wiedząc, że leczenie za granicą potrafi być drogie, zwracamy uwagę na kwotę ubezpieczenia turystycznego i jego zakres. Często nie zastanawiamy się jednak co stanie się, gdy ulegniemy wypadkowi. My sami najpewniej trafimy do szpitala – jeśli mamy dobrą polisę, nawet za to nie zapłacimy. Co jednak stanie się z naszymi dziećmi?
Wybierając ubezpieczenie turystyczne zawsze należy zwrócić uwagę na zakres usług assistance. W razie Ubezpieczony ulegnie nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi, a dzieci przebywają tylko pod jego opieką, firma Inter organizuje i pokrywa koszty opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Jeśli wymagana jest dłuższa hospitalizacja Ubezpieczonego lub jego transport do kraju, Ubezpieczyciel pokrywa również koszty powrotu dzieci – jeśli jest taka potrzeba, zapewnia on również opiekę przedstawiciela firmy.