Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa ma w ofercie ubezpieczeń turystycznych również polisę Voyage Praca, przeznaczoną dla osób wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych. Możemy z niego skorzystać niezależnie od tego czy planujemy podjąć pracę za granicą, czy jedynie wyjeżdżamy w delegację. Istotnym jest natomiast fakt, że ubezpieczenie zapewnia ochronę tylko na terytorium Europy i państw basenu Morza Śródziemnego.
Ubezpieczenie to może obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia (w tym kosztów transportu i repatriacji oraz kosztów ratownictwa i poszukiwania), następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu oraz assistance. W przeciwieństwie do zwykłego ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenie turystyczne Voyage Praca występuje tylko w jednym wariancie, a co za tym idzie, limity odpowiedzialności ubezpieczyciela są stałe. Ubezpieczenie assistance obejmuje taki zakres świadczeń, jak wariant luksusowy ubezpieczenia Compensa Voyage.