dollar-icon-1204230-m

Każdy turysta wie, że wyjeżdżając na wakacje trzeba kupić ubezpieczenie turystyczne. Pozwala nam ono uniknąć zbędnych kosztów w razie wypadków lub nagłych zachorowań. Częstym błędem popełnianym przez klientów jest zbyt pobieżne zorientowanie się w warunkach ubezpieczenia – jest to często przyczyną późniejszych nieporozumień, kiedy to ubezpieczyciel odmawia na przykład pokrycia kosztów leczenia. O czym należy więc pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że ubezpieczenie turystyczne obejmuje koszty leczenia tylko w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów związanych z leczeniem chorób przewlekłych (chyba że zgłosiliśmy je wcześniej, a w czasie podróży następuje ich nagłe zaostrzenie), operacji plastycznych, pobytu w sanatoriach i innych, zachorowań, które trudno uznać za nagłe. Również umyślne działanie na własną niekorzyść uniemożliwi nam otrzymanie odszkodowania – skok na główkę do pustego basenu nie będzie nieszczęśliwym wypadkiem!

Kiedy w takim razie możemy skorzystać z pomocy medycznej? Zakres działania ubezpieczenia KL jest dokładnie określony w OWU, gdzie podane są również sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia Warta Travel 24, koszty naszego leczenia mogą obejmować:

  1. leczenie szpitalne i ambulatoryjne, jak również transport pomiędzy placówkami, jeśli jest on zlecony przez lekarza prowadzącego,
  2.  zakup lekarstw i środków opatrunkowych, o ile zostały przepisane przez lekarza,
  3. naprawa protez lub okularów (a nawet zakup tych ostatnich), o ile rzecz jasna ich uszkodzenie było skutkiem nieszczęśliwego wypadku, który spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu,
  4. leczenie stomatologiczne, jednak bez leczenia protetycznego i profilaktycznego, w więc tylko w sytuacjach, kiedy ząb boli i rzeczywiście wymagana jest natychmiastowa pomoc,
  5. leczenie związane z ciążą.

Wszystkie koszty muszą się, oczywiście, mieścić w kwocie ubezpieczenia. Dodatkowe zaostrzenie dotyczy dwóch ostatnich przypadków, kiedy to koszty refundowane przez ubezpieczyciela nie mogą przekroczyć 100 euro.