Ubezpieczenia komunikacyjne mają za zadanie chronić właścicieli pojazdów a także wszystkich innych uczestników ruchu przed konsekwencjami wynikłymi na skutek wypadków, kolizji i wszystkich innych zdarzeń w ruchu lądowym, w których znaczący udział miały pojazdy.

Rodzaje ubezpieczeń.

Zgodnie z prawem polskim, wszyscy posiadacze pojazdów powinni posiadać ubezpieczenia komunikacyjne. Jedno z nich na mocy prawa i ustawy z dnia 22 maja 2003 roku jest dla nich obowiązkowe. Tym obligatoryjnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie OC, które każdy posiadacz pojazdu powinien zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jest to najważniejsze i podstawowe ubezpieczenie, które ochroni w razie wypadku czy kolizji zarówno finanse właściciela jak i poszkodowanego.

Rodzaje ubezpieczeń:

  • OC- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest w naszym kraju obowiązkowe, podczas zawierania umowy OC w kraju warto również zawrzeć umowę na ubezpieczenie w ruchu zagranicznym tzw. zielona karta, gdyż w wielu krajach europejskich jest ona obowiązkowa.
  • AC- jest to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, którego zakres obejmuje takie zdarzenia jak: kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie.
  • NNW- jest to dobrowolne ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków, tutaj ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wszelkie krzywdy, uszczerbek na zdrowiu, a także za śmierć w wyniku wypadku.
  • Assistance- jest to kolejne ubezpieczenie komunikacyjne, które należy do grupy dobrowolnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj wszelka pomoc techniczna i medyczna, która jest udzielana w razie wypadku, awarii auta lub kradzieży.