Wybór ubezpieczenia nieruchomości niesie ze sobą cały szereg czynników, które powinniśmy jeszcze przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować i przekalkulować. To od tego, jaka wartość będzie brana pod uwagę przy wycenianiu naszej nieruchomości, zależeć też będzie wysokość ewentualnego odszkodowania. Dlatego koniecznie przed wyborem polisy zapoznajmy się z kluczowymi różnicami, które mogą występować przy ostatecznej wycenie.

Wartość rynkowa.

Według wartości rynkowej są wyceniane głównie mieszkania. Charakterystyczne cechy tego sposobu wyceniania nieruchomości to przede wszystkim:

  • Wartość nieruchomości jest ustalana na dzień zawierania umowy
  • Przy wycenie brana jest pod uwagę średnia cena nieruchomości w danej okolicy
  • Istnieje duże zagrożenie niedoubezpieczenia nieruchomości

Wartość odtworzeniowa.

Według wartości odtworzeniowej są wyceniane:

  •  Mieszkania
  • Domy
  • Budynki gospodarcze
  • Ruchomości

Jest to wartość, która odpowiada kosztom odtworzenia ubezpieczonej nieruchomości w tym samym miejscu, o tym samym standardzie, z tych samych materiałów. Ponadto wybudowana według tych samych technologii, konstrukcji i z uwzględnieniem tych samych wielkości.