Przed ostatecznym dokonaniem wyboru ubezpieczenia nieruchomości, powinniśmy wpierw zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń. Tylko wówczas będziemy mogli obiektywnie dokonać wyboru tak, aby w razie ewentualnej szkody otrzymać ubezpieczenie, które pokryje wszystkie szkody.

Suma ubezpieczenia.

Często sugerujemy się przy wyborze ubezpieczenia niskimi składkami i cieszymy się, że udało nam się dobrze i tanio ubezpieczyć dom czy mieszkanie. Jednak nie tędy droga i pamiętajmy, że im niższa składka, tym też niższe potem nasze odszkodowanie. Na wysokość składki bowiem, bezpośrednio wpływa suma, na jaką ubezpieczamy nieruchomość. Każde towarzystwo stosuje inny kryteria i sposoby wyliczania sum ubezpieczenia, jednak generalnie podstawowe zasady są podobne. Przy wyliczaniu sumy ubezpieczenia bierze się pod uwagę głównie rok wybudowania danej nieruchomości oraz materiały, z których go wybudowano.

Wartość odtworzeniowa.

Według wartości odtworzeniowej wycenia się głównie nieruchomości powstałe stosunkowo niedawno, choć jak już wspomnieliśmy w początkowej części artykułu, każde towarzystwo posiada indywidualne granice i tak np. Allianz wycenia według wartości odtworzeniowej:

  • budynki murowane wybudowane po 1960 roku
  •  Budynki drewniane i szkieletowo- drewniane po 1990 roku.

Ubezpieczenie na tzw. wartość odtworzeniową jest zawsze o wiele korzystniejsze dla ubezpieczonego niż na wartość rzeczywistą, gdyż tutaj otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli odbudować lub wyremontować za otrzymane pieniądze budynek o takim samym standardzie, jaki był przed szkodą.