Tak, w tym celu należy wykupić ubezpieczenie ruchomości domowych podczas transportu. Ubezpieczyciel obejmie wówczas ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu ruchomości domowych podczas transportu. Uszkodzenia te muszą jednak wynikać ze ściśle określonych zdarzeń losowych: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, lawiny, osunięcia się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu (sic!) – albo bardziej „przyziemnego” wypadku, jakiemu może ulec nasz środek transportu. Ostatnie zdarzenie, które w ogólnych warunkach ubezpieczenia nieruchomości wymienione jest jako objęte ochroną, to rabunek. Ochrona „działa” jednak tylko wtedy, gdy przewóz wykonywany jest odpłatnie przez przewoźnika, a nie przez nas samych czy kogoś znajomego.
Ochrona obejmuje wszystkie etapy transportu, a więc nie tylko sam przewóz, ale również załadunek i rozładunek.