Ubezpieczenie domku letniskowego obejmuje wszystkie te zdarzenia losowe, które objęte są ubezpieczeniem nieruchomości INTER Lokum. W przypadku ubezpieczenia domu letniskowego, ubezpieczyciel zapewnia nam więc ochronę w takim samym zakresie, jak przy ubezpieczeniu domu czy mieszkania. Zakres ten obejmuje uszkodzenia pod wpływem pożaru, wybuchu, zalania, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, uderzenia pojazdu lądowego – a nawet upadku statku powietrznego! – jak również uszkodzenia powstałe wskutek zdarzeń pochodzenia naturalnego: uderzenia pioruna, śniegu, gradu, huraganu, mrozu, lawiny, a także trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi.
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia mienia w domu letniskowym od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczone mienie musi znajdować się wówczas w zamkniętych pomieszczeniach, spełniających standardy opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.