Ubezpieczenie domu czy mieszkania powinno być tak naturalne jak codzienne chodzenie do szkoły czy też pracy. Pomimo dość sporego wzrostu w ostatnich latach w tym sektorze, Polacy najczęściej ubezpieczają swoje nieruchomości dlatego, bo po prostu muszą. Najwięcej wykupywanych jest  bowiem ubezpieczeń nieruchomości pod hipotekę, czyli zabezpieczamy interesy banku a nie swoje.

Wartość nieruchomości.

Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie swojej nieruchomości, to pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest tutaj suma ubezpieczenia, od której zależeć będzie ewentualna wysokość odszkodowania. Jak zatem prawidłowo określić wartość nieruchomości, tak abyśmy na jej podstawie dobrali odpowiednie ubezpieczenie? Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają sumę ubezpieczenia na podstawie trzech wartości:

  • Odtworzeniowej
  • Rzeczywistej
  • Rynkowej.

Wartość odtworzeniowa jest podstawą przy ustalaniu sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych i mienia ruchomego. Ta wartość odpowiada kosztom, które zostałyby poniesione do przywrócenia danej nieruchomości do stanu sprzed szkody.

Wartość rynkowa jest brana głównie pod uwagę przy wycenie mieszkań. Jak nazwa wskazuje jest to aktualna cena rynkowa mieszkania, czyli może w tym przypadku dojść  do niedoubezpieczenia.

Wartość rzeczywista jest podstawą do ubezpieczania domów, budynków gospodarczych i ruchomości. Jest to wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie nieruchomości czy też mienia.