Większość z nas na zadane pytanie: czy warto ubezpieczyć dom czy mieszkanie? Odpowie zapewne twierdząco, choć w praktyce jest zupełnie inaczej. Statystyki pokazują, że Polacy wciąż na ostatnim miejscu myślą o bezpieczeństwie swoim, swojej rodziny i wciąż ubezpieczają stosunkowo rzadko. Choć widać w tym zakresie spory wzrost, to jednak jest to wciąż mała ilość, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ubezpieczenia nieruchomości.

Od czego ubezpieczać?

Ubezpieczeń nieruchomości jest dość sporo i rodzaje polis uzależnione są od poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Można jednak wymienić takie podstawowe zakresy i konkretne zdarzenia, od których możemy ubezpieczyć nasze mieszkanie, dom czy też każdą inną nieruchomość. Przede wszystkim nieruchomości ubezpieczamy od pożaru, kradzieży, powodzi, zalania czy też huraganu. Można również ubezpieczyć cały majątek, który znajduje się w danej nieruchomości.

Na co zwracać uwagę?

Przy zawieraniu umowy na ubezpieczenie nieruchomości zwracajmy uwagę na jego zakres, na wysokość sumy ubezpieczenia a także na wszelkie wyłączenia, które znajdziemy w OWU. Pamiętajmy o dokładnym przestudiowaniu wszystkich warunków, weźmy pod uwagę wszystkie za i przeciw, dopiero wówczas dokonujmy zakupu polisy.