Tak, zakres ochrony nieruchomości może być rozszerzony. Podstawowe pakiety – Standard i Wygoda – obejmują ubezpieczenie lokalu lub budynku mieszkalnego, jego elementów stałych, ruchomości domowych i elementów zewnętrznych, domu w budowie i innych, od odpowiednio: 15 i 21 zdarzeń losowych. Ubezpieczenie Bezpieczny Dom można rozszerzyć o ubezpieczenie mienia od wandalizmu, ubezpieczenie szyb (i innych przedmiotów szklanych) od stłuczenia, przedmiotów osobistego użytku od rabunku albo ubezpieczenia nieruchomości, których nie obejmuje zakres podstawowego ubezpieczenia – na przykład domków letniskowych.
Można również wykupić ubezpieczenia dodatkowe wykraczające poza to, co nazywamy ochroną nieruchomości – ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów leczenia zwierząt domowych czy odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Wynajmujących mieszkanie zainteresować może również ubezpieczenie OC najemcy.