O ubezpieczeniu narciarskim musimy koniecznie pamiętać, jeśli wyjeżdżamy na narty za granicę. W przeciwnym razie będziemy narażeni na wysokie koszty związane z ewentualnymi akcjami poszukiwawczymi czy też ratowniczymi, a także na koszty leczenia i transportu. Nie będziemy mogli również liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie!

Ubezpieczenie narciarskie funkcjonuje zazwyczaj jako rozszerzenie do ubezpieczenia turystycznego. Wybierając polisę należy podać informację o planach związanych z uprawianiem sportów. W przeciwnym razie ubezpieczenie może nie pokryć kosztów związanych z wypadkiem na stoku.

Wykupienie ubezpieczenia narciarskiego – tym razem jako rozszerzenia polisy NNW – jest również zalecane w przypadku wyjazdów krajowych. Chociaż ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia mają zagwarantowaną pomoc w postaci akcji ratowniczych i poszukiwawczych, nie muszą martwić się też o koszty leczenia i transportu, bez dodatkowego ubezpieczenia nie dostaną odszkodowania w razie wypadku.